Sidebar

20
Cu, Nis

Basın-İş,13 Şubat 1967 tarihinde TÜRK-İŞ'ten ayrılarak Maden-İş, Lastik-İş sendikaları ile bağımsız Gıda-İş ve Türk Maden-İş tarafından DİSK'in temelini atan beş sendikadan biri oldu. 
 
Sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki ilk ve tek temsilcisi olan DİSK, devletten ve sermayeden bağımsızlığı temel ilkelerinden biri olarak belirledi. DİSK’e bağlı sendikaların kazanımları işçi sınıfının ilgisini artırdı. İmzalanan toplu sözleşmelerde elde edilen kazanımlar, sosyal haklar, DİSK’e olan ilgiyi arttırdı.
 
DİSK, sadece kendi üyelerinin değil tüm ezilen ve sömürülen kesimlerinin hakları için mücadele etmeyi kendine görev bildi. 15-16 Haziran direnişi, 1 Mayıslar, DGM direnişi, Faşizme ihtar eylemi ve demokrasi mitingleri nedeniyle her zaman hedefte oldu. Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile öldürüldü. 1 Mayıs 1977 mitingi kontrgerillanın saldırısına uğradı, 37 kişi yaşamını yitirdi. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri hapishanelere atıldı, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mallarına el konuldu.  DİSK’in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkemelerinde toplam 2053 yıl hapis cezası aldı. 
 
1991'de mahkemenin kararının bozulmasının ve beraata karar verilmesinin ardından 1992’de DİSK’in faaliyetleri yeniden başladı. O tarihten bugüne emek ve demokrasi mücadelesini büyüten DİSK şu anda 18 iş kolundaki 19 sendikasıyla mücadelesini sürdürüyor.
 
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan işkolu düzenlemesi ile birlikte DİSK Basın-İş, işkoluna dahil edilen yeni alanlarda da çalışma başlattı. Üye yapma yerine örgütlenmeyi hedef alan Basın-İş, sendikal mücadeleyi anlatma ve tartışmayı görev edindi. 
 
Gazetecilere Özgürlük Platformu bileşenleri arasında da yer alan Basın-İş kısa süre içerisinde örgütlülüğünü büyütmeyi hedefliyor.