Sidebar

25
Pzt, Oca

Kadına yönelik erkek şiddeti; sendikamız çatısı altında mücadele yürüten ve her biri feminist mücadelenin bir parçası olan biz DİSK Basın İş’li kadınlar için hassas, ertelenemez ve taviz verilemeyecek bir konu. DİSK Basın İş olarak üyelerimizin haklarını, sınıf mücadelemizi ve feminist mücadelemizi eşit derecede önemsiyoruz. Üyemiz Eren Güven’in işten çıkarılması kararında imzası olan meslektaşımız Sibel Hürtaş’ın iddialarına bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ortaya çıkan sorunu, kadınlara karşı sicili kabarık olan sendikal alanda umut yaratacak örnek bir anlayışla yürütüp çözmek konusundaki ısrarımız baki. Bu nedenle ilgili soruşturmayı yürütebilmek için Hürtaş’ı bir kez daha yazılı şikâyet dilekçesi vermeye çağırıyoruz.

DİSK Basın İş yönetiminde görevli kadınlar olarak bir üyemizin işten çıkartılmasıyla başlayan ve kadına yönelik şiddet iddiasıyla süren bir dizi gelişmeye dair aşağıdaki bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz:

Ankara’da Artı TV’de çalışan üyemiz Eren Güven’in süresiz idari izne çıkarıldığı, Artı TV’de çalışan başka üyelerimiz tarafından 9 Haziran’da sendika yönetimimize iletilmiştir. Üyemiz Güven’in, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile bir tartışma yaşadığı ve bu tartışma üzerine işveren tarafından aranarak izne çıkarıldığı yine diğer üyelerimizce tarafımıza belirtilmiştir.

Sendikamız Genel Sekreteri Özge Yurttaş, aynı gün üyemiz Eren Güven’i arayarak olayın ayrıntılarını dinlemiştir. Güven, Sibel Hürtaş’ın iş akış prosedürüne uymayan bazı taleplerini karşılamayı reddettiği için Hürtaş ile tartıştığını ve bu tartışmada seslerin karşılıklı yükseldiğini aktarmıştır. Güven, Hürtaş ile arasındaki gerilim nedeniyle idari izne çıkartıldığının kendisine bildirildiğini ve bunu fiili bir işten çıkartma olarak algıladığını söylemiştir. Güven, bu izin süresinin sonunda işten çıkarılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu ve yöneticisinin kararıyla haksız bir işten çıkarmaya maruz kaldığını, işine geri dönmek istediğini ifade etmiştir.

Bu durum üzerine sendikamız firma işvereni ile görüşmüştür. İşveren, söz konusu tartışma nedeniyle Ankara büroda gerilim olduğunu şimdilik idari izin yoluyla tansiyonu düşürmeyi istediklerini söylemiş ve iş barışının bozulmasını istemediğini belirtmiştir. Son kertede kararın Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’a ait olduğunu söyleyen işveren, idari bir sorumlu olarak haber üretim sürecinde Hürtaş’ın yetki alanına girip onun yetkisini gasp etmenin hatalı bir tutum olacağını ifade etmiştir. Aynı görüşmede, üyemizden hakkındaki iddialara ilişkin bir savunma isteneceği belirtilmiştir.

Üyemiz Eren Güven’e bu görüşme aktarılmış, kararın Ankara ofiste amiri pozisyonundaki Hürtaş’a bırakıldığı ve dilerse Hürtaş ile sendika olarak görüşülebileceği ifade edilmiştir. Güven, savunma istenmesi ve yanıtlanması sürecinde böyle bir görüşmenin yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek savunmasının sonuçlanmasına kadar Hürtaş ile görüşmenin ertelenmesini önermiştir.

Bu süreçte eşzamanlı olarak Hürtaş’ın Ankara Şube yöneticisi olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile de temasta bulunulmuştur. Sendikanın Genel Başkanı Sn Durmuş ile yapılan görüşmede, sendikalarının bir yöneticisinin bir üyemizin işten çıkarılma kararına imza atmasının kabul edilemez ve kurumlar arası ilişkiyi zedeleyici olacağı ifade edilmiştir. Karşılıklı iyi niyetle gerçekleşen bu görüşmeden sonra da işten atma sürecinin durdurulmasında inisiyatifin Sibel Hürtaş’ta olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Savunma sürecinin yaklaşık 1 ayı geçmesi, işveren tarafından bir karar açıklanmaması üzerine Genel Sekreterimiz Özge Yurttaş, 15 Ağustos Cumartesi günü Sibel Hürtaş’ı aramıştır. Yurttaş’ın, söze “Sibel Hanım, sizi Eren’in işten çıkarılma sürecine dair görüşmek üzere aradım. Her iki kurumun da tadı kaçmadan bu sorun çözülsün istiyoruz” şeklindeki girişi; daha sonra kamuoyuna sendikamızın adı verilmeden art niyetli bir şekilde “Şiddet karşısında susalım, ağzımızın tadı bozulmasın” imasında bir ifade olarak yansıtılmıştır.

Bu telefon görüşmesinde Hürtaş, üyemizin kendisine sözlü şiddet uyguladığını bu durumdan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. Kendisinin daha önce aranıp dinlenmemesi nedeniyle tepkili olduğunu ifade etmiştir. Genel sekreterimiz Özge Yurttaş da o güne kadarki görüşmelerde bir şiddet iddiasının kendilerine yansıtılmadığını, olayın yönetici-çalışan arasında bir tartışma olarak aktarıldığını ve bu koşullar altında çalışan/ast pozisyondaki üyemiz için hak arama girişiminde bulunulduğunu söylemiştir. Hürtaş, mağduru olduğu şiddet konusunda iddialarını dinlememizi istediğini ifade etmiştir. Bu talep üzerine Genel Sekreterimiz Özge Yurttaş ve Yönetim Kurulu üyemiz Elif Akgül 17 Ağustos Pazartesi günü kendisiyle bir araya gelmiş ve yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmiştir. Hürtaş, idari izin kararı sonrası kadın kimliği nedeniyle psikolojik şiddetin hedefi olduğunu söylemiş ve üyemiz hakkında soruşturma talep etmiştir. Kendisine işverenle yapılan görüşmelerde bu iddianın gündeme gelmediği belirtilmiş, yönelttiği suçlamalardan ilk kez haberdar olunduğu söylenmiş, sendika olarak bu konuda harekete geçeceğimiz ifade edilmiştir.

Sendikamız yönetim kurulunda bulunan kadın üyeler, tamamı kadınlardan oluşan disiplin kurulu üyelerimiz ve söz konusu işyerindeki kadın üyelerimiz; 20 Ağustos akşamı bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, Hürtaş’ın iddialarının resmi bir soruşturma konusu olmasına karar verilmiştir. Sürece dair 2 gün süren ve çeşitli bağımsız feministlerden alınan görüşler doğrultusunda Sibel Hürtaş’ın sendikamıza yazılı bir başvuru yapması, şikayet dilekçesinin disiplin kuruluna iletilmesi ve bir soruşturma süreci işletilmesi, sürecin de mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. Sibel Hürtaş, bu kararın alındığı gün genel sekreterimiz kendisini arayıp yazılı şikayet başvurusu istemeden önce kendisini aramış ve Eren’i işten çıkartmaya karar verdiklerini iletmiştir.

Genel Sekreterimiz Özge Yurttaş, sendikamızın iddialar karşısında resmi bir soruşturma başlattığını ve bu soruşturma sonlanmadan adım atılması durumunda haksız bir sonuçla karşılaşılacağını söylemiştir. Yurttaş; üyemiz Güven’in soruşturma sonucu aklanması veya işten atmanın ağır bir yaptırım olacağı başka bir sonuca varılması durumunda üyemizin haksız işten atılmasına karşı sessiz kalmayacağımızı belirtmiştir. Kararın 10 gün sonrasına ertelenmesini talep eden Yurttaş, bu sürede soruşturmanın tamamlanacağını ifade etmiştir.

Bunun üzerine Hürtaş yazılı başvuru yaparak Güven’in geleceğini etkilemek istemediğini söylemiştir. Hürtaş’a; soruşturma kararının üyemiz Eren Güven’e deklare edildiği, Güven’in de hakkındaki iddialardan aklanacağına inanarak soruşturulmayı istediği aktarılmıştır. Bu görüşmenin ardından 24 saat içinde dilekçe yollayacağını söyleyen Hürtaş, 48 saat geçmesine rağmen sendikamıza yazılı bir başvuru yapmamış; aksine olayı asılsız ve kastı aşan imalarla kamuoyuna yansıtmayı tercih etmiştir.

Kadına yönelik erkek şiddeti, sendikamız çatısı altında mücadele yürüten ve her biri kadın hareketinin/feminist mücadelenin aktif bir parçası olan biz kadınlar için hassas, ertelenemez ve taviz verilemeyecek bir konudur. Bir işten çıkarma kararında imzası olan yönetici bir kadın meslektaşımızın iddialarına da aynı hassasiyetle yaklaştık. Bu olayı, kadınlara karşı sicili kabarık olan sendikal alanda umut yaratacak örnek bir anlayışla yürütüp çözmek konusundaki ısrarımız baki. Hürtaş’a yazılı şikâyet dilekçesi konusunda çağrımız ise halen geçerli.

DİSK Basın İş olarak üyelerimizin haklarını, sınıf mücadelemizi ve feminist mücadelemizi eşit derecede önemsiyor, biri diğerinin öncülü olmaksızın her alandaki eşitlik mücadelemizi aynı gaye ve ısrarla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Özge Yurttaş - DİSK Basın İş Genel Sekreteri

Elif Akgül - DİSK Basın İş Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Nazan Özcan - DİSK Basın İş Genel Disiplin Kurulu Başkanı

Aliye Gümüş - DİSK Basın İş Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Dilek Şen - DİSK Basın İş Genel Disiplin Kurulu Üyesi

 

DİSK Basın-İş'ten tweetler

DİSK Basın-İş 📍 Freelance çalışan yayınevi emekçileri; güvencesiz, sosyal haklardan yoksun çalışmaya mahkum değilsiniz! Yayınevi… https://t.co/itAupzT83L
About 22 hours ago
DİSK Basın-İş Sendikamızı instagram hesabından da takip ederek, 'bizde daha ne hikayeler' olduğunu görebilirsiniz 👇… https://t.co/s85WJiMPp0
About 24 hours ago
DİSK Basın-İş ''Başta 28 yıl önce kaybettiğimiz Uğur Mumcu olmak üzere, katledilen tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz, hapishanel… https://t.co/i5shvhgGax
Pazar, 24 January 2021 10:44