Aşağıdaki metni imzalayarak çalıştığınız işyerinde insan kaynakları birimine iletmeniz yeterli olacaktır 

 

 

…………………………….. ŞTİ’NE

 

 

KONU                   : Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma Bildirimi Hakkında.

 

 

25 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6740 Sayılı Yasa ile 28.03.2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen Ek 2. Maddesine göre kendi isteğim dışında dahil edildiğim zorunlu bireysel emeklilik sisteminden, yine aynı ek maddenin ‘…Çalışan, emekilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir…’ bendindeki ifadeye dayanarak caydığımı, maaşımdan kesilen katkı payları ve sair kesintilerin ve varsa hesabımda bulunan yatırım gelirlerinin on gün içinde maaş hesabıma aktarılmasını talep ederim…./…./2017

 

 

                                                                                                                                                             İsim Soyisim

 

 

T.C. No :

 

Adres    :

 

Telefon                :