Sidebar

25
Cts, Eyl

DİSK Basın-İş halkın haber alma hakkını engelleyen EMG genelgesini Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet etti

DİSK Basın-İş, halkın haber alma hakkını, gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemek anlamına gelen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “görüntü ve ses alma” yasağına ilişkin genelgeyi Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) şikayet etti. 14 sayfa ve 76 maddelik başvuruda özetle şunlar söylendi:

Basın özgürlüğüne, haber verme ve haber alma hakkına, bu hakkın halkın bilgi ve kanaat sahibi olma hakkıyla ve demokratik toplum ile doğrudan ilgili olduğuna, sosyal medyanın da etkisiyle artık daha da önemli hale gelen “yurttaş gazeteciliği” kavramına, genelgenin Anayasaya açıkça aykırı olduğuna, kanuni dayanağı olmadığına, genelgede basın özgürlüğü ve diğer durumlar için bir ayrıma gidilmediğine, kamu gücünü kullanan kamu görevlilerinin kamusal alandaki faaliyetlerinin özel yaşama saygı ve kişisel verilerin korunması çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine, özellikle ifade ve basın özgürlüğünün kullanıldığı ve delil elde etmenin bir daha mümkün olmadığı durumlar çerçevesinde ses ve görüntü almanın hukuka aykırı olmadığının yasalar ve yargı içtihatlarıyla ortaya konulduğuna, bunun aynı zamanda görevini gereği gibi yerine getirdiğini savunan kolluğun denetlenebilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için de gerekli olduğu, kapsamı sınırsız ve belirsiz olacak şekilde her türlü haber alma eylemini engellemenin sansür olarak değerlendirileceğine, Anayasa ve AİHS’de tanınan özel yaşam gibi hakların diğer hakları ortadan kaldıracak şekilde yorumlamanın hakkın kötüye kullanımı olacağına, kamusal denetimi imkansız kılacak düzenlemelerin vatandaşların toplantı hakkı gibi diğer pek çok hakkı kullanırken çekingen davranmalarına neden olacağına, Genelgeye karşı çıkanlara adli işlem uygulanması talimatının kolluğun Mahkeme yerine geçer gibi karar vermesine neden olacağına ve bunun idare hukuku anlamında fonksiyon gaspı teşkil ettiğine, şiddet oluşturmayan-görev yapılmasını engellemeyen-tehdit oluşturmayan kişilerin görüntü almasının engellenmesinin Anayasa Mahkemesince ihlal kabul edildiğine, uygulamanın devam ettiği her an haber alma ve verme hakkının ihlal edildiğine değinilmiştir.

DİSK Basın İş adına Avukat Onur Can Keskin tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurunun, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali de gözetilerek öncelikle incelenmesi, EGM Genelgesinin ve idarenin tutumu ve davranışlarının Anayasa, AİHS, yasalar, insan hakları ve hukuk devleti, iyi idare ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi istenildi.

Başvuru sonucunda Bakanlığın ve EGM’nin uyarılması, hatalı davranıldığının kabulü, uygulamanın düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Genelge’nin geri alınması/ mevzuatın değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı alınması; bunların kamuoyuna duyurulması talep edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Kanunu gereği başvuruları 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda. Kurum, başvuruların telafisi güç veya imkânsız zararların doğurduğunu düşünmesi halinde idareden savunma almaksızın karar verebiliyor.

 

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), ‘Türkiye’de 55 gazeteci işsiz bırakılma tehdidiyle karşı karşıya’ başlıklı bir açıklama yayımlayarak Artı Medya yönetimine seslendi. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “ Endişeliyiz” derken EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez de Almanya ve Hollanda’da bulunan sendikalara meslektaşlarına destek olma çağrısı yaptı.

IFJ ve EFJ’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Artı TV ve online medya Artı Gerçek çalışanları, asıl işverenin hizmet aldığı iki medya şirketi ile sözleşmesini feshetme kararı nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. 22 Mart'ta alınan kararın ardından beş emekçi işten çıkarıldı veya istifaya zorlandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Türkiye'deki üye sendika DİSK Basın-İş [Artı Medya] yönetiminin kararını kınadı ve işçi haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Almanya merkezli Türk televizyon kanalı Artı TV ve online medya Artı Gerçek, Alman-Hollandalı sahiplerinin kontrolünde olan Artı Medya Vakfı'na ait.

Her iki medyanın da çalışanlarının son 4 yıldır maaş zammı almadan çalışıyor olması, onları DİSK Basın İş ile [işveren arasında] 4 Mart'ta imzalanan bir toplu sözleşmeyi müzakere etmeye sevk etti. 22 Mart'ta ise Artı TV Genel Yayın Yönetmeni, DİSK Basın-İş Genel Başkanı’na Artı TV ve Artı Gerçek’e hizmet üreten şirketlerin Artı Medya Vakfı ile olan sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

DİSK Basın İş işyeri temsilcisi Cenk Kolçak da dahil olmak üzere beş gazeteci kovuldu veya istifaya zorlandı, 55 gazeteci de işten çıkarma tehdidi altında.

DİSK Basın İş yönetimine göre, 4 Mart'ta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilke ve yönetmeliklerine göre imzalanan protokol, “Artı TV’nin sesi duyulmayanların, ezilenlerin, kadınların, halkın, işçilerin ve LGBTİ+'ların sesi olarak yarattığı değerlere saygılıydı.” 

Protokol ayrıca işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını koruyan hükümler de içeriyordu.

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana, medya çalışanları, iş tanımlarının dışındaki diğer görevleri yerine getirmeye zorlandı. Bunu reddedenler ise işten çıkartıldı.

DİSK Basın İş, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, “İşçilerin adil ücret alma ve iş tanımlarındaki işlere göre çalışma hakkına saygısızlık gösteren yönetimin bu hareketini şiddetle kınıyoruz” dedi.

EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez, “Bu medyanın Alman ve Hollandalı sahiplerini kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Almanya ve Hollanda'daki gazeteci örgütlerini, DJV, dju in verdi ve NVJ'yi Türkiyeli meslektaşlarıyla dayanışma göstermeye ve işverene baskı uygulamaya çağırıyoruz” dedi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise şunları söyledi: “55 gazeteciyi zor durumda bırakacak şekilde sözleşmenin feshedilmesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Artı Medya Vakfı'nın sözleşmesini feshetme kararını gözden geçirmesini ve medya çalışanlarının işlerini güvence altına alma seçenekleri konusunda üyemiz DİSK Basın İş ile görüşmelerini talep ediyoruz. Bu işleri kurtarmak için mücadeleye aktif olarak destek vereceğiz” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarfaından 'Basın Kartı Yönetmeliği'nin iptali istemiyle Danıştay’ta açtığı davada Cumhurbaşkanlığı adına yapılan savunmada "Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmadığını" görüşüne yer verildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) adına Avukat Onur Can Keskin tarafından, 14 Aralık 2018’de yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Danıştay 10. Daire’ye 9 sayfalık savunma dilekçesi gönderdi. Dilekçede davanın “davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” iddiasıyla reddedilmesi talep edildi.

9 sayfalık dilekçede, “Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmadığı” ifade edilerek, “Basın kartı, gazetecilik faaliyetini kolaylaştırıcı bir takım imkânlar sağlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, basın kartı; basın mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken daha etkin çalışmalarını, iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan birtakım ayrıcalıkları elde etmelerini sağlayan, hizmet damgalı pasaport uygulaması sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan hadiseleri yakından takip etmelerini kolaylaştıran, silah ruhsatı işlemlerinde kullanılabilen, devletin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere her türlü kamusal faaliyete katılma noktasında akreditasyon vazifesi gören basın mensubunu tanıtıcı mahiyette resmi bir kimlik belgesidir. Bu anlamda, yönetmelik hükümlerinin basın özgürlüğünü veya ifade özgürlüğünü kısıtladığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup yönetmelik temel olarak basın kartı sahibi olmanın şartlarını düzenlemektedir.” denildi.

DİSK Basın İş olarak bir çok kez, gazetecilik yapmak için kart değil, kamera ve not defteri gerekli olduğunu dile getirmiştik. Ayrıca bir çok kez geçmişte Başbakanlık adına verilen basın kartı komisyonunda yer alan basın örgütlerine, komisyondan çekilmeleri ve karta meşruiyet katmamaları çağrısında bulunmuştuk.

Son on gün içerisinde arka arkaya 5 gazeteci saldırıya uğradı. Ergin Çevik ve İdris Özyol Antalya'da, Sabahattin Önkibar Ankara'da, Hakan Denizli Adana'da, Yavuz Selim Demirağ ise İstanbul'da saldırıya uğradı.

Peş peşe gelen saldırılar şüphesiz ki bir rastlantı değil. Bu topraklardaki ceberrut devlet anlayışının, 'Benim istemediğimi yazamazsın' anlayışının topluma yansıması, cezasızlığı doğal sonucu. Siz devlet olarak tahammül edemediğiniz her gazeteciyi hapishaneye gönderirseniz, sizin gibi düşünenler de sokakta gazeteci 'avı'na çıkar. Belki birileri gözaltına alınacak ardından serbest bırakılacak, göstermelik olarak birileri 'ceza'landırılacak. Ama asıl cezalı olması gereken düşünce iktidara hakim olduğu sürece bu faşist saldırıların arkası gelecek.

Hala anlayamadınız, bu güne kadar dövdünüz, hapsettiniz, onlarca yıl hapis cezası ile tehdit ettiniz hatta öldürdünüz. Ama olmadı, başaramadınız, başaramayacaksınız. Bu topraklarda sizin devşirme gazetecilerinizin karşısında her zaman gerçekleri yazma konusunda zalimlerden daha cüretkar gazeteciler ortaya çıktı. Çıkmaya da devam ediyor.

Sanmayın ki bu günler hep böyle geçip gidecek. Bir gün sizler de bunların hesabını vereceksiniz. 
 
 

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci Ayşe Düzkan'ın başvurusunu değerlendiren Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Düzkan'ın açık cezaevine sevkinin yapılmasını kararlaştırdı

Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazeteci Ayşe Düzkan için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının daha önce tersi yönde vermiş olduğu kararı kaldırarak, Düzkan'ın açık cezaevine sevkinin yapılmasını kararlaştırdı. 

 

 

Diğer Makaleler...

DİSK Basın-İş'ten tweetler

DİSK Basın-İş 14 Eylül 2021’de Twitter hesabından, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurduğu… https://t.co/jCNvlxgD2k
Perşembe, 23 September 2021 15:18
DİSK Basın-İş Özür dileriz, gazeteci Süleyman Gencel olacak.
Perşembe, 23 September 2021 09:57
DİSK Basın-İş RT @Disk_Basin_is: AKP eski Genel Başkan Yardımcısı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın şikayeti üzerine gazeteci Süleyma…
Perşembe, 23 September 2021 09:54