İsveç Yazarlar Birliği Başkanı, İsveç Pen Başkanı ve İsveç Yayıncılar Birliği Başkanı'ndan Adalet Bakanı'na gazeteci Ayşe Düzkan için mektup:

 

İsveç Yazarlar Birliği Başkanı, İsveç Pen Başkanı ve İsveç Yayıncılar Birliği Başkanları, gazeteci Ayşe Düzkan için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e mektup gönderdi. Mektupta 'Ayşe Düzkan’ın düzmece suçlamalarla aldığı bu cezanın, kendisinin temel ifade özgürlüğü haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine derinden inanmaktayız.' denilerek düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için tutuklanan herkesin serbest bırakılması talep edildi. 

Adalet Bakanlığı'na gönderilen mektup şöyle;


Sayın Bakan,

Aşağıda imzasını gördüğünüz kuruluşlar olan İsveç Yazarlar Birliği, İsveç Yayıncılar Birliği ve İsveç PEN (Uluslar arası Yazarlar Birliği) olarak bizlerin, Ocak 2018’de 18 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü yazar, gazeteci ve yayıncı Ayşe Düzkan’ın akıbeti konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Bizler, Ayşe Düzkan’ın düzmece suçlamalarla aldığı bu cezanın, kendisinin temel ifade özgürlüğü haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine derinden inanmaktayız.

Türkiye’de ifade özgürlüğünün gitgide kötüleye giden durumu hepimiz için son derece endişe vericidir. Hepimiz asılsız terörizm suçlamalarıyla çok sayıda yazar ve gazetecinin hapis cezasına çaptırıldığına ciddi endişelerle şahit olmaktayız.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik toplumun vazgeçilemez ve sorgulanamaz temelini oluşturduğuna dair sarsılmaz inancımız, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 19. Maddesinde de açıkça tanınmaktadır: “Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.”

Türk yetkilileri, sırf yazılarının içeriği ya da sözde üyeliklerine dayanarak yazarları ve gazetecileri dava edip tutuklanmaya bir son veremeye çağırıyoruz.

Hem Ayşe Düzkan’ın hem de düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını uyguladıkları için hapishanede olan diğerler tutukluların derhal şartsız olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Grethe Rottböll, İsveç Yazarlar Birliği Başkanı

Jesper Bengtsson, İsveç Pen Başkanı

Eva Gedin, İsveç Yayıncılar Birliği Başkanı