Sidebar

29
Prş, Eyl

DİSK Basın-İş halkın haber alma hakkını engelleyen EMG genelgesini Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet etti

DİSK Basın-İş, halkın haber alma hakkını, gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemek anlamına gelen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “görüntü ve ses alma” yasağına ilişkin genelgeyi Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) şikayet etti. 14 sayfa ve 76 maddelik başvuruda özetle şunlar söylendi:

Basın özgürlüğüne, haber verme ve haber alma hakkına, bu hakkın halkın bilgi ve kanaat sahibi olma hakkıyla ve demokratik toplum ile doğrudan ilgili olduğuna, sosyal medyanın da etkisiyle artık daha da önemli hale gelen “yurttaş gazeteciliği” kavramına, genelgenin Anayasaya açıkça aykırı olduğuna, kanuni dayanağı olmadığına, genelgede basın özgürlüğü ve diğer durumlar için bir ayrıma gidilmediğine, kamu gücünü kullanan kamu görevlilerinin kamusal alandaki faaliyetlerinin özel yaşama saygı ve kişisel verilerin korunması çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine, özellikle ifade ve basın özgürlüğünün kullanıldığı ve delil elde etmenin bir daha mümkün olmadığı durumlar çerçevesinde ses ve görüntü almanın hukuka aykırı olmadığının yasalar ve yargı içtihatlarıyla ortaya konulduğuna, bunun aynı zamanda görevini gereği gibi yerine getirdiğini savunan kolluğun denetlenebilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için de gerekli olduğu, kapsamı sınırsız ve belirsiz olacak şekilde her türlü haber alma eylemini engellemenin sansür olarak değerlendirileceğine, Anayasa ve AİHS’de tanınan özel yaşam gibi hakların diğer hakları ortadan kaldıracak şekilde yorumlamanın hakkın kötüye kullanımı olacağına, kamusal denetimi imkansız kılacak düzenlemelerin vatandaşların toplantı hakkı gibi diğer pek çok hakkı kullanırken çekingen davranmalarına neden olacağına, Genelgeye karşı çıkanlara adli işlem uygulanması talimatının kolluğun Mahkeme yerine geçer gibi karar vermesine neden olacağına ve bunun idare hukuku anlamında fonksiyon gaspı teşkil ettiğine, şiddet oluşturmayan-görev yapılmasını engellemeyen-tehdit oluşturmayan kişilerin görüntü almasının engellenmesinin Anayasa Mahkemesince ihlal kabul edildiğine, uygulamanın devam ettiği her an haber alma ve verme hakkının ihlal edildiğine değinilmiştir.

DİSK Basın İş adına Avukat Onur Can Keskin tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurunun, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali de gözetilerek öncelikle incelenmesi, EGM Genelgesinin ve idarenin tutumu ve davranışlarının Anayasa, AİHS, yasalar, insan hakları ve hukuk devleti, iyi idare ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi istenildi.

Başvuru sonucunda Bakanlığın ve EGM’nin uyarılması, hatalı davranıldığının kabulü, uygulamanın düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Genelge’nin geri alınması/ mevzuatın değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı alınması; bunların kamuoyuna duyurulması talep edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Kanunu gereği başvuruları 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda. Kurum, başvuruların telafisi güç veya imkânsız zararların doğurduğunu düşünmesi halinde idareden savunma almaksızın karar verebiliyor.

 

DİSK Basın-İş'ten tweetler

DİSK Basın-İş K24 kameramanı Dilşad Kerim ve muhabir Soran Kameran canlı yayın sırasında İran tarafından Pirde’de düzenlenen bomb… https://t.co/x7EMJqLj4A
About 12 hours ago
DİSK Basın-İş Demokratik Modernite Dergisi çalışanı Ramazan Dişarı hakkında çıkan haberler ve kurum tanıtım kartının 'sahte' bası… https://t.co/TbIAK2vLjS
Pazartesi, 26 September 2022 15:03
DİSK Basın-İş Soruşturma davaya dönüştü. Üyemiz Gökay Başcan'ın yanındayız. Soruşturmalarla, davalarla gazeteciliğe ket vuramayac… https://t.co/MEzBKB20hC
Pazar, 25 September 2022 18:03