Ocak 1992’de kurulan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Güvenlik Fonu, uluslararası alanda tehdit altındaki gazeteciler için önemli ve kritik bir destek kaynağıdır.

Fon, gazeteciler tarafından gazetecilere destek için kurulan tek uluslararası yardım fonudur. Güvenlik Fonu, sosyal çalışmalar, eylemler, kampanyalar, bilgilendirme ile çeşitli yayınlar çıkartılmasını da içeren IFJ Güvenlik Programlarının önemli bir parçasıdır.

Güvenlik Fonu belli bir gazeteciye gerektiğinde hızla maddi yardım sağlarken, Güvenlik Programı, zor şartlarda bulunan gazetecilere yıl boyunca dikkat çekilerek durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor. 

Güvenlik Fonu sayesinde IFJ, yaralanan gazetecilerin hastane masraflarını karşılama, sürgün edilen gazetecileri destekleme, maddi yetersizlik ve sosyal çatışmalardan dolayı hukuki destek bulamayan gazetecilerin ülkelerinde kendilerini savunması adına davalarda hukuk masraflarına katkıda bulunur.

IFJ Uluslararası Güvenlik Fonu, aşağıda belirtilen yardım konularını kapsıyor:

  •  IFJ Uluslararası Güvenlik Fonu, başta dünyanın “sıcak noktalarında” (hotspots) ve gazeteci/medya çalışanı çalıştıran medya kuruluşunun masraflarını karşılayamadığı, görev başındayken yaralanan gazeteciler ile medya çalışanlarına yardım etmeyi hedefliyor. Fon, seyahat, tıbbî ve geçim masraflarını karşılamak için de kullanılabilir.
  •  Güvenlik Fonu, işverenlerinden yeterli yardım alamayan gazeteciler/medya çalışanları için hukukî masrafları karşılamak adına kısıtlı durumlarda kullanılabilir.
  •  Güvenlik Fonu, ailelerinin tek geçim sağlayıcısı iken öldürülen gazetecilerin/medya çalışanlarının aileleri için derhal yardım sağlayabilir.

IFJ tarafından sağlanan yardımın planlanan yere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için kontrol ve rapor süreci bulunmaktadır.

Yıllardan beri IFJ Güvenlik Fonu, IFJ Güvenlik Programı kapsamındaki yayınlar çıkartmak için de kullanılmıştır. Bunların arasında İngilizce, Fransızca, Japonca ile İspanyolca da yayımlanan IFJ Güvenlik Fonu broşürleri ile çatışma bölgelerine gidecek gazeteciler için IFJ Güvenlik El Kitabı “Live News” (Canlı Haber) bulunmaktadır (Bkz: www.ifj.org/issues/press-freedom.)

Live News; Arnavutça, Arapça, Bulgarca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Makedonca, Rumence, Rusça ve Sırpçada yayımlanmıştır. Live News için güncellenmiş bir versiyon 2013 yılında çıkarıldı.

Bu yayınlar, olası tehlikelere ilişkin temel kılavuz kuralları ile riskleri azaltmak adına gazetecilerin alabileceği tedbirleri içermektedir. Gazetecilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Bir gazeteci saldırıya uğradığı zaman gazetecilik mesleğinde çalışan herkes etkilenir. Sindirme ve şiddeti aşma konusunda bir gazeteciye yardım verildiği zaman ise bütün toplumun menfaati olan basın özgürlüğü ile bizim haklarımız için bir zafer kazanılır.

Güvenlik Fonu, sadece yardım ve rahatlık sağlayan pratik bir kaynak değildir. Aynı zamanda baskı dönemlerinde ve mücadele ile geçen zamanlarda gazetecilere cesaret veren uluslararası iyi niyet sembolüdür.

IFJ Güvenlik Fonu, sağladığı yardım şekli, dağıtım hızı ve sisteminin esnekliği sayesinde gazeteciler için eşsiz bir dayanışma kaynağıdır.

Bizler IFJ olarak farklı kuruluşlar tarafından yapılan işlerin aynısını tekrarlamıyoruz. Diğer gazetecilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü için çaba gösteren kuruluşlar ile düzenli irtibat halindeyiz. Bu kuruluşların arasında Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İfade Özgürlüğü için Kanadalı Gazeteciler (CJFE), Hapiste Yazarlar Komitesi, Rory Peck Tröstü ile Dünya Gazeteler Derneği bulunmaktadır.

Yardıma ihtiyaç olduğu zamanlarda bilgi alışveriş yapılır ve gerekli olduğunda bir birey, birden fazla kaynaktan koordineli yardım alabilir.

Eğer IFJ Güvenlik Fonu olmasaydı çok sayıda gazeteciye yardım verilemeyecekti. Ve bazı gazeteciler gereksiz yere mağduriyet yaşayacak, bazıları ise ölecekti.