AKP, ülkede “Demokrasi Var” diyor kandırıyor.

“İfade Özgürlüğü Var” diyor kandırıyor

“Basın Özgürdür” diyor kandırıyor

“Herkes Kıdem Tazminatını Alacak” diyor kandırıyor.

“Taşerona Kadro” diyor kandırıyor.

İş cinayetlerine “Kader” diyor kandırıyor.

"Soma'dan Cemaat Sorumlu" diyor kandırıyor.

“KANDIRILDIK” diyor kandırıyor!

 

Cemaatler, “Himmet Parası” diyor kandırıyor.

“Türkçeyi Dünyaya Tanıtıyoruz” diyor kandırıyor.

“Muhtaca, Yetime Yardım” diyor kandırıyor.

 

Patronlar, “Kâr Etmiyoruz” diyor kandırıyor.

“Sendikalı Olmak Suç” diyor kandırıyor.

“Fazla Mesai” vermiyor kandırıyor

Onlar da “KANDIRILDIK” diyor ve yine kandırıyor!

 

Basın Yayın ve Matbaa Emekçileri “Kandırıldım” demek istemiyorsanız,

DİSK Basın-İş’e üye olun!

 

Üyelik için detaylar

http://www.diskbasinis.org/index.php/tr/ueyelik