Bu gün 10 Ocak. Gazetecilerin özlük haklarına, mesleklerine büyük güvenceler sağlayan 212 sayılı yasanın kabul edilişinin 61. yıldönümü. “Çalışan Gazeteciler Günü” diye garip bir adı var ansiklopedik olarak. Ama yıllardır “Gazeteciler Günü” diyoruz. Açıklamalar yapılıyor, gazeteci örgütleri ziyaret ediliyor… Bizce artık bunların hiçbir anlamı yok.

İktidar medya organlarının yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor ve medya çalışanlarının büyük bölümü bu kurumlarda. Sendikasızlar, örgütsüzler.

İktidar yanlısı medyada çalışan, evine ekmek götürmek, kira ödemek için bu duruma katlanan meslektaşlarımıza, basın emekçilerine örgütlenme çağrımızı yineliyoruz

İktidarın kendisine biat etmeyen gazetecilere ve medya organlarına yargı ya da ellerindeki RTÜK, BİK gibi çeşitli enstrümanlarla nasıl baskı yaptığını biliyoruz.

Artık sokakta haber takibi yapmak, röportaj yapmak bile keyfi olarak engelleniyor. Haber takibindeki gazeteciler güvenlik güçleri tarafından düşman olarak görülüyor ve zaman zaman açıkça kamu önünde işkenceye maruz kalıyor. Liste çok uzun...

Üstelik gazeteciler tüm bunları, yani hakikati anlatma faaliyetini inanılmaz bir özveri ile yapmaya çalışıyor. Büyük kısmı, sendikaların açıkladığı yoksulluk hatta açlık sınırının altında maaş alıyor. Birçok meslektaşımız iş bulamadığı ya da bulduğu işlerden aldığı maaşlarla geçinemediği için başka sektörlerde çalışıyor.

Bir sözümüz de iktidara biat etmeyen medya organlarına. Evet önemli bir iş yapıyorsunuz. Ama bunu asla emek sömürüsü üzerinden yapmayın.

Gazeteci oldukları için hapishanelerde tutulan meslektaşlarımıza bir kez daha dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Tüm baskılara rağmen hakikati anlatmakta ısrar eden meslektaşlarımızı selamlıyoruz.

Sonunda hakikat kazanacak. Gazeteciler özgür değilse kimse özgür değildir.

DİSK Basın İş